งาน CNC ของ Rabbit Prototype และ ทีม SolidCAM (AppliCAD)

งาน CNC :
เกิดจากความร่วมมือของ Rabbit Prototype และ ทีม SolidCAM (AppliCAD)

#CNC #3dmodels #prototype #3dPrinting
_______________________________________
สนใจงาน Prototype สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 0-2744-9874
📮 service@rabbitprototype.com

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-cnc %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-cnc-01

 

You may also like