การทำชิ้นงานต้นแบบ ด้วย Polyjet Technology

การทำชิ้นงานต้นแบบ ด้วย Polyjet Technology ที่จะสามารถปริ้นชิ้นงานได้ในคราวเดียวกัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการทำชิ้นงานต้นแบบ ได้ที่เบอร์โทร 02-7449874
#งานต้นแบบ #3dprinter #prototype

You may also like