What are grips, jigs and fixtures?

What are grips, jigs and fixtures?

บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าชิ้นส่วนพวกนี้มีความสำคัญอย่างไรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักร แต่บางคนที่อยู่ในสายงานนี้ก็คือจะคุ้นเคยกันกันดี

ตัวจับยึดและตัวติดตั้งชิ้นงานที่ใช้เพื่อช่วยในการกลึง, การวางตำแหน่งและการประกอบชิ้นส่วน สามารถทำจากวัสดุประเภทต่างๆ (โดยทั่วไปคือเหล็กหรืออลูมิเนียม) และใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีเพื่อให้มีความทนทานสูงเพื่อให้ชิ้นส่วนถูกต้องตามตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งบ้างครั้ง การปรับแต่งและความแม่นยำในระดับสูงที่จำเป็นสำหรับการจับยึดจับยึดและส่วนควบมักทำให้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนาน

Read More