3D printers

อังกฤษนำร่องใช้ 3D printers ในการเรียนการสอน

3D printers ในการเรียนการสอน

ในปี 2012 กรมสามัญศึกษาของอังกฤษได้รับทุนสนับสนุน โครงการนำร่องให้โรงเรียนมัธยมของรัฐ 21 แห่ง ใช้ 3D Printers ในการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ (STEM) การออกแบบ และเทคโนโลยี

หลังจากความสำเร็จของการทดลองนี้ รัฐบาลของอังกฤษมีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์3D เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนมากขึ้น โดยทางรัฐบาลของอังกฤษได้ให้งบ 500,000ปอนด์ (ประมาณ 25ล้านบาท) เพื่อที่จะจัดซื้อเครื่อง 3D Printers ให้แก่โรงเรียนของรัฐ 60 แห่ง รวมถึงการจัดการสอนให้แก่อาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยโครงการนี้มีขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และวิชาออกแบบ

Michael Gove, the Education Secretary กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา วงการอุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D เข้ามาใช้ในการผลิตกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งระบบการเรียนการสอนนี้จะช่วยให้สามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานในสายงานดังกล่าวได้มากขึ้น “3D Printers ได้เข้ามาปฏิวัติการผลิต และมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเริ่มต้นการเรียนการสอนตั้งแต่ทฤษฎีและการปฏิบัติในโรงเรียนของเรา”

ตัวอย่างการนำเครื่อง 3D Printers ไปใช้ในห้องเรียน มีดังนี้

  • แผนกวิทยาศาสตร์ ใช้ 3D Printers เพื่อหาคุณสมบัติของพลาสติก ที่จะใช้สร้างโมเดลสำหรับการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เช่น โมเลกุล ดวงตา เซลล์ และคลื่น ไซน์ และการสร้างชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์การทำงาน เช่น จรวด
  • ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของกราฟ 3D รวมถึงนำไปผลิตตัวอย่างรูปทรงเลขคณิตทรงต่างๆ

3D Printers จะเหมาะกับงานชนิดใด และก่อเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.applicadthai.com/business/solutions/rp-3d-scan

Check out our 3D Printed Toddler (with Visible Internal Bone Structure)!

One of the great things about working in a 3D printing company is that you live and work among the models that come out of our 3D printers – and every now and then a really great model comes your way. Like this fully-sized, precisely-scaled human toddler (minus legs) – complete with visible internal bone structure!

Objet is the only 3D printing technology in the world capable of creating a dual-material model such as this in a single, homogenously-grown piece. This particular model was printed on the Objet Connex500 3D printer and stands 48cm off the ground, weighing in at around 10kg. The materials used here are Objet FullCure720, our original multi-purpose transparent material for the body and Objet VeroWhitePlus, rigid opaque material for the skeleton.

3D Printed Toddler – Created on the Objet Connex500

 

Cr. blog.stratasys.com

Self Cleaning Fish Tank That Grows Food – Prototyped on Objet Connex!

acquaponics1

Fathom is a California-based product development company with their very own Objet Connex500 and Eden260 3D printers.

Just a few days ago they very kindly shared with us a great story about a project called ‘Back to the Roots’. Founded by two graduates, Alejandro Velez & Nikhil Arora, the project has developed a home farming aquaponics system. Essentially, they’ve created a very domesticated self-cleaning fish tank that has the added benefit of growing food fit for us humans to eat!

The entire tank and hood of the system was prototoyped on the Objet Connex multi-material 3D printer using the VeroClear transparent material for the aquarium body and the VeroWhitePlusmaterial for the hood.

Take a look at the video below for the full story as told by Alejandro and Nikhil themselves (in the second half of the film):

 

Cr. blog.stratasys.com

Building a robot insect – with a little help from 3D printing

flying_insect-300x1891

This is a really great story. A team of researchers at Cornell Univesity created a robotic hovering insect with real flapping wings with a little help from 3D printing technology.

To achieve the precise wing geometry combined with the lightweight and strength needed for aerodynamic flight, the scientists used an Objet Eden 3D printer. Why Objet 3D printing? Because it enabled the designers to produce the wings within minutes – to the exact dimensions required – without the need for trial and error.

The Objet Eden line of 3D printers produces high-resolution prototypes which are created by jetting layers of UV-cured photopolymer material one on top of the other until a final product is revealed from the printer. With the Objet Eden line, each material layer is just 16µ, (or 0.0006 inches), enabling designers to accurately simulate thin walls (down to 0.6mm) and delicate structures essential to complex designs such as the robotic insect in the video.

 

Cr. blog.stratasys.com