สถาบันสุขภาพทุกแห่งในต่างประเทศได้ร่วมมือกันสร้างคลังข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวกับ โมเดลหัวใจ จากเครื่อง 3D Printer

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ และ สแกน 3 มิติ ที่เกี่ยวข้องกันกับด้านสุขภาพกำลังจะกลายเป็นมาตราฐานมากขึ้น อีกทั้งยังได้ครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดช่วยชีวิต ด้วยตัวช่วยจากการพิมพ์สามมิติ ที่พิมพ์แบบจำลองชิ้นส่วนอวัยวะในการผ่าตัด ซึ่งในบางเคสที่การผ่าตัดธรรมดาไม่สามารถทำได้ และ ในบางเคสก็ไม่เคยใช้การพิมพ์สามมิติ ร่วมกับการผ่าตัดมาก่อน แต่ขั้นตอนเหล่านี้ กำลังจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ เริ่มต้นที่จะพูดคุยถึงมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้

heartmodel

3D model of a heart with neonatal pulmonary atresia VSD. [Image: Dr. Matthew Bramlet] 

ศูนย์ดูแลสุขภาพ OSF และ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการทำ 3D สแกนและพิมพ์โมเดลสามมิติ  อีกทั้งยังร่วมกับ สมาคมโรคหัวใจอเมริกา (AHA) เพื่อสร้างห้องสมุดออนไลน์เกี่ยวกับโมเดลหัวใจสามมิติ ที่แพทย์ทั่วโลกจะสามารถส่งแบบจำลองของ หัวใจที่มีข้อบกพร่องแต่กำเนิด โดยตรงจากภาพสแกนของผู้ป่วย และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการสร้างแบบจำลองหัวใจสามมิติ

heartses

 

และ เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนจาก AHA และ NIH ได้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติจาก OSF และ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่พีโอเรีย, มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันแพทย์ศาสตร์ และรัฐนิวเจอร์ซีย์โรงเรียนแพทย์สำหรับการอภิปรายโต๊ะกลมเกี่ยวกับ ความคิดริเริ่มในเรื่องนี้heart1

ดร.แบรมเล็ต และ สถาบัน NIH หวังว่า ห้องสมุดออนไลน์หัวใจ 3 มิติ แห่งนี้ นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาห้องสมุดออนไลน์ที่คล้ายๆกัน ในอวัยวะอื่นๆในร่างกายของมนุษย์ที่จะใช้แบบจำลอง 3 มิติ ขยายไปยังส่วนอื่นๆ เช่น การศัลยกรรมกระดูก และยังหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง และ ถาวรของด้านการแพทย์…

 

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ และ วงการแพทย์ ที่ในอนาคตเราอาจไม่ต้องรับความเสี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงในการผ่าตัดลง ในการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ

 

ข้อมูล : www.3dprint.com
เรียบเรียงบทความ : meeCho

You may also like