อังกฤษนำร่องใช้ 3D printers ในการเรียนการสอน

3D printers ในการเรียนการสอน

ในปี 2012 กรมสามัญศึกษาของอังกฤษได้รับทุนสนับสนุน โครงการนำร่องให้โรงเรียนมัธยมของรัฐ 21 แห่ง ใช้ 3D Printers ในการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ (STEM) การออกแบบ และเทคโนโลยี

หลังจากความสำเร็จของการทดลองนี้ รัฐบาลของอังกฤษมีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์3D เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนมากขึ้น โดยทางรัฐบาลของอังกฤษได้ให้งบ 500,000ปอนด์ (ประมาณ 25ล้านบาท) เพื่อที่จะจัดซื้อเครื่อง 3D Printers ให้แก่โรงเรียนของรัฐ 60 แห่ง รวมถึงการจัดการสอนให้แก่อาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยโครงการนี้มีขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และวิชาออกแบบ

Michael Gove, the Education Secretary กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา วงการอุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D เข้ามาใช้ในการผลิตกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งระบบการเรียนการสอนนี้จะช่วยให้สามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานในสายงานดังกล่าวได้มากขึ้น “3D Printers ได้เข้ามาปฏิวัติการผลิต และมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเริ่มต้นการเรียนการสอนตั้งแต่ทฤษฎีและการปฏิบัติในโรงเรียนของเรา”

ตัวอย่างการนำเครื่อง 3D Printers ไปใช้ในห้องเรียน มีดังนี้

  • แผนกวิทยาศาสตร์ ใช้ 3D Printers เพื่อหาคุณสมบัติของพลาสติก ที่จะใช้สร้างโมเดลสำหรับการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เช่น โมเลกุล ดวงตา เซลล์ และคลื่น ไซน์ และการสร้างชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์การทำงาน เช่น จรวด
  • ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของกราฟ 3D รวมถึงนำไปผลิตตัวอย่างรูปทรงเลขคณิตทรงต่างๆ

3D Printers จะเหมาะกับงานชนิดใด และก่อเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.applicadthai.com/business/solutions/rp-3d-scan

You may also like