ชิ้นนี้เป็นงาน Bio Model ด้านการแพทย์

ชิ้นนี้เป็นงาน Bio Model ด้านการแพทย์ ขึ้นชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี PolyJet
เทคโนโลยีช่วยเปลี่ยนชีวิตใกล้ตัวเราเข้ามาอีกก้าวแล้ว…

You may also like