การทำ Prototype งานประเภท Medical (ด้านการแพทย์)

ในส่วนของงานประเภท Medical (ด้านการแพทย์) การทำ Prototype เริ่มเป็นที่แพร่หลายในบ้านเรา จะเห็นได้ว่ามีหลายหน่วยงาน เริ่มมีการทำต้นแบบของอวัยวะ เพื่อวางแผนก่อนการผ่าตัด หรือ เพื่อการศึกษาและวิจัย
#medical #prototype #rabbitprototype #ชิ้นงานต้นแบบ #3dprinter

You may also like