3D PRINTING SERVICE

รับพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ เพียงแค่ อัพโหลด ตั้งค่า จ่ายเงิน ก็รอรับชิ้นงานโมเดลที่บ้านคุณได้เลย

 


Features

สั่ง Print โมเดล 3 มิติ ได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

อัพโหลดไฟล์
อัพโหลดไฟล์สามมิติที่คุณต้องการสั่งพิมพ์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตั้งค่าการพิมพ์
ตั้งค่าการพิพม์สำหรับชิ้นงานของคุณ ดูข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้ง ประเมินราคางานพิมพ์

เพิ่มข้อมูลจัดส่ง
ใส่ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ สำหรับจัดส่งชิ้นงาน

ชำระเงิน
เลือกช่องทางชำระเงินที่ท่านสะดวก แล้วรอรับงานพิมพ์สามมิติได้เลย

 

 

เวลาในการผลิตและการจัดส่ง

ทันทีที่ท่านชำระค่าบริการ เราจะรีบดำเนินการทันที โดย

จัดส่งภายในไม่เกิน 7 วันทำการ
แจ้งวันจัดส่งที่แน่นอน ล่วงหน้าก่อนการจัดส่งอย่างน้อย 3 วัน
แจ้ง Tracking No ภายในวันที่จัดส่ง

 

การติดตามสถานะ

สามารถติดตามสถานะคำสั่งซื้อ และ ดูประวัติการสั่งพิมพ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามสถานะงานพิมพ์ได้ง่าย ๆ ผ่านทาง Dashboard
ดู Live สด ขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์ชิ้นงานของท่าน
สั่งออเดอร์ทิ้งไว้และชำระเงินภายหลังก็สามารถทำได้

 

1. นโยบายการรับคืนสินค้าและบริการของ RabbitPrototype.com
1.1 การขอเงินคืนบริการเสริมด้านการพิมพ์ 3 มิติ

การขอเงินคืน หากเกิดปัญหา สินค้าที่ได้รับ เกิดความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งผลิตบนเว็บไซต์
ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ onlineservice@rabbitprototype.com ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า เรียบร้อยแล้วและก่อนแกะมีการบันทึกวิดีโอสำหรับกรณีป้องกันความเสียหายอันเกิดจาก
การขนส่ง หรือรายละเอียดรูปถ่ายกรณีที่สินค้าผิดแบบไม่ตรงกับที่สั่งผลิตบนเว็บไซต์ เพื่อ แนบมาทางอีเมลล์สำหรับประกอบการคืนเงิน โดยทางแพลตฟอร์มจะดำเนินการผลิต
สินค้าให้ใหม่ทดแทนหรือดำเนนการคืนเงินตามที่ลูกค้าต้องการ ภายใน 30 วัน

1.2 วิธีการเปลี่ยนคืนบริการเสริมด้านการพิมพ์ 3 มิติ

ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท แรบบิทโปรโตไทป์ จำกัด โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน หรือดำเนินการคืนเงิน

1.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน ในกรณีดังต่อไปนี้

เกิดการเปลี่ยนใจหลังการทำรายการสั่งซื้อสมบูรณ์ด้วยสาเหตุอื่นๆ


RabbitPrototype.com

เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้น และทุกขั้นตอนของการบริการ
ในกรณี หากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง ทางบริษัท จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่ละความ รับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว


RabbitPrototype.com
ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการ ทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น